ivently Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), www.ivently.com adresinde yer alan siteye (“site”) üye olan kullanıcı (“Kullanıcı”) ile bu sitede hizmet sağlayıcı olan ve sağlanan her türlü yazılımın geliştiricisi ve sahibi olan Arma Benzetim Yazılım Danışmanlık Ltd Şti “ivently” arasındadır .

2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

Bu döküman ivently yazılımı, mobil uygulamaları ve ilgili her türlü yazılım ve hizmetin kullanımıyla ilgili şartları belirler.

ivently ile ilgili herhangi bir yazılımın veya hizmetin herhangi bir şekilde kullanılması bu sözleşme maddelerinin kabul edildiği anlamına gelir. ivently’nin nin kullanımına veya hizmetler’e ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu sözleşme ile kullanıcı ivently’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Herhangi bir şekilde ivently yazılım ve hizmet içeriği kopyalanamaz ve üzerinde izinsiz geliştirmeler ve/veya değişiklikler yapılıp ticari ya da bireysel amaçla kullanılamaz.

3.2 ivently üzerinde kullanıcılar kullanıcı ve kurum hesapları oluşturabilir. Kullanıcılar bu hesapları oluştururken doğru bilgiler vermelidir. Kullanıcılar oluşturdukları hesapların sorumluluğunu üstlenir.

3.3 Kullanıcı hesabı oluşturmuş kişiler temsil ettikleri şirketler adına kurum hesapları oluşturabilirler. Bu kurum hesapları ile ilişkilendirilmiş tüm kullanıcıların ivently aracılığıyla bu kurum hesapları için veya bu hesaplarla ilgili oluşturduğu, sağladığı veya yazılımı kullanarak yüklediği bilgi ve içerikler ilgili şirkete aittir.

3.4 Bunun dışında kullanıcı tarafından oluşturulan, sağlanan ve yüklenen bilgiler kullanıcının kendisine aittir. Kullanıcı, ivently’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir.

3.5 ivently üzerinde kullanıcıların ürettikleri dökümanların içerikleri ivently tarafından görülmez. Ancak kullanıcının teknik destek talebinde iznini açıkca belirtmesı halinde görüntülenebilir fakat asla 3.taraflarla paylaşılamaz

3.6 Kullanıcılar ivently üzerinde ürettikleri dökümanları başka kişilerle paylaşabilirler. Paylaşılmış dökümanın tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.

3.7Gerekli görüldüğü takdirde kullanıcıya veya şirketlere ait bilgiler silinmek veya hesaplar sonlandırılmak istense bile sistemde tutulabilir. Bu bilgiler hizmet kalitesini artırmak ve ek hizmetler sunmak için analiz edilebilir.

3.8 ivently hizmet kalitesini artırmak ve yeni hizmetler ve çözümler sunmak amacıyla kullanıcı davranışlarıyla ilgili bilgi toplayabilir ve analiz edebilir. Kullanıcı kimliğini veya kişisel bilgileri ortaya çıkarabilecek bilgilerin ivently dışında paylaşılmayacağı ivently tarafından garanti edilir.

3.9 Web sitesi analiz araçları kullanılarak ivently oturumu açık olsun veya olmasın kullanıcılarımızın hangi web sitesi, arama motoru veya diğer ortamlardan web sitemize geldiği bilgisini toplamaktayız. Söz konusu bilgiler sadece istatistik amaçlı kullanılmaktadır.

3.10 Kullanıcı profil resmi, adı ve soyadı veya başka kullanıcı bilgileri diğer kullanıcılar veya kullanıcı olmayanlar tarafından görüntülenebilir. Hangi bilgilerin diğer kişiler tarafından görüntülenebileceğini ivently belirler.

3.11 Daha iyi hizmet verebilmek adına, tavsiye edilen herhangi bir önerinin, yorumun ya da geri bildirimin bir sınırlama olmaksızın ivently tarafından kullanılması tamamen serbesttir.

Sağlanan yazılım ve hizmetler önceden haber verilmeksizin güncellenebilir veya değiştirilebilir.

3.12 Kullanıcı, ivently’de başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ivently’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.13 ivently yasal olmayan amaçlar için kullanılamaz.

4. Hizmetler’e İlişkin Koşullar

4.1 Kullanım ücreti, kullanıcı hesabının oluşturulduğu günden itibaren 30 günlük ücretsiz deneme döneminin bittiği ilk gün, aylık ya da yıllık ödeme olarak, kredi kartı veya banka havalesi yöntemi ile ilgili kişi ya da şirketten tahsil edilir ve faturalandırılır.

4.2 Kullanım ücreti ödenmediğinde, kullanım şartları yerine getirilmediğinde veya gerekli görüldüğünde kullanım ivently tarafından sonlandırılabilir

4.3 Hiçbir veri kaybından dolayı, ivently için ödediğiniz toplam üyelik ve hizmet ücretlerinden daha fazlası ceza/tazminat olarak ödenmez.

4.4 Bu koşullar kullanıcıların izni ya da haberi olmaksızın değiştirilebilir.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1 ivently kullanıcı verilerini düzenli olarak yedekler ve son 24 saatten önce oluşturulan verilerin güvenliğini garanti eder. Aksi durumda sorunun ortaya çıktığı 30 günlük kullanım dönemi için kullanım ücretini alınmaz. Bunun dışında herhangi bir hak talep edilemez

5.2 Kullanıcılar şifrelerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. Kullanıcı hesabına bir başkası tarafından izinsiz bir şekilde erişildiğini fark ederse bunu 24 saat içinde ivently’a bildirmek zorundadır. Aksi takdirde bütün sorumluluk kullanıcıya aittir.

5.3 Kullanıcıların görüntüleme ve düzenleme hakkına sahip oldukları dökümanlara erişimleri çalıştıkları kurum tarafından engellenebilir. Kullanıcının farklı kullanıcıya ait çalışma alanında ürettiği dökümanlar, kişinin çalışma alanından çıkartılması halinde o çalışma alanında kalacaktır.

5.4 Kişi veya şirketler üyeliklerini istediklerini zaman sonlandırabilirler.

5.5 Aylık ödemelerde ücret iadesi yoktur.

5.6 Tek seferde yıllık ödeme yapmış olan üyeliklerde hizmeti alan taraf ilgili sürenin sonuna kadar hizmeti kullanacağını taahhüt etmiş olur. Taahhüt edilen kullanım süresi tamamlanmadan önce üyelik veya kullanıcı hesapları iptal edilse dahi taahhüt edilen sürenin kullanım ücreti tahsil edilir.

6. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ivently işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir

7. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

7.1 Kullanıcı’nın işbu sözleşme’de yer alan hükümlere , kural ve şartlara uymaması halinde ivently, kullanıcı’nın ivently’i kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle ivently’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

7.2 Şirket dilediği zamanda ivently’i ve/veya işbu sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.