ivently Gizlilik Politikası

Son Güncelleme: 02 Mart 2018

Bu Gizlilik Politikası, işlenen kişisel veriler, işleme yöntemleri ve bunlar üzerinde kullanılabilecek haklar konularında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Bu dökümanda hizmet sağlayıcı ve sağlanan her türlü yazılım ve hizmet “ivently” olarak anılacaktır.

1. ivently üzerinde “Kullanıcılar” şahsi ve şirket hesapları oluşturabilir.
2. Kullanıcı tarafından ivently’ye yüklenen İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. ivently, bu içeriği kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın görüntülemeyecek, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacak veya satmayacaktır.
3. Kullanıcı iventlde ürettiği dökümanı paylaşabilir. Dökümanın sorumluluğu kullanıcıya aittir.
4. Kullanıcı’nın ivently’e onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kulllanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve ivently ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.
5. Kişisel bilgiler Kullanıcı ile satış, pazarlama faaliyetleri kapsamında temas kurmak ( emailler gönderilmesi, WhatsApp mesajları yollanması gibi ) veya Kullanıcı’nın ivently’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve ivently’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.
6. ivently, Kullanıcı’nın ivently üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, ivently ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.
7. ivently ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:
• Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
• Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya
soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
• Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.
8. Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, ivently gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
9. ivently, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.
10. ivently üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, ivently’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

ivently, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman ivently’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. ivently’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri ivently’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.